Minsan, ang sugat na dinanas natin

Kasalanan din pala natin.

Nung dapat sana huminto

Tayo’y nag patuloy

Nung alam na nating delikado

Tayo’y sumubok.

Nung Nakita nating mali

Tayo’y nakisapi.

 

Minsan, hindi din naman natin sadya.

Hindi mo kasi alam na wala

na ang hinihintay mo.

Hindi moa lam na baluktot

Dahil sa mga maling pangako

Hindi moa lam na mayroon

Nang ibang sumalo.

 

Minsan mo ng dinanas.

Minsan mo ng nasubok.

Minsang saglit sa buhay mong musmos.

Minsan, ang saglit na iyon,

buong buhay mong Isusuko.

 

Hanggang ngayon, isinusuko.