Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Mula sa sulok
Sa pagaakala na walang nakaaabot
Nakikita ka

Mula sa tahimik
Sa paniniwalang walang nakakaalam
Naririnig ka

Mula sa malayo
Sa pakiramdam na hindi matanto
Niyayakap ka

Mula doon, patungo dito
Mula wala, umabot sa oo

Mula sa pero, naglakas loob sa sumubok tayo
Mula sa takot, tinuruan maging matapang
Mula sa tanong, tiwala ang hinayaan

Mula sakin papunta sa Kanya
Mula sa pangamba ng siguro
Parito na sa tapang ng sigurado