Muli

137

Binagtas muli ang daan na may bahid ng kulay na mula sa nakaraan
Tinahak ang espasyong punung-puno ng halimuyak ng kaniyang pag-usbong nang hindi namamalayan
Sinilayan ang tanawing sabay na nakita’t pinagmulan
Mga damdaming lumuwas nang walang paalam kailanman
Sumiklab na parang apoy
Nakapapaso, nakauubos.
Ngunit ito’y babalik-balikan
Para sa iisang tao lamang.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required