NAGBAGO KA NA.

Nahihirapan na akong maniwala

Hindi mo na ako binibigyang halaga.

Akala ko pag lumipas ang panahon

Patuloy mo pa rin akong hahagkan hanggang dapit hapon

paglingon ko

Nag-iisa na lang akong nakikinig sa awit ng alon

Masasabi ko bang

“Tunay nga ang pagibig!”

Ikaw ay nagpadaig!

Ako ay iyong tinalikuran at

Akala ko 

Walang makapipigil sa pagibig na iyong prinesenta

Napatunayan kong

“panahon din pala ang makakawalang bisa”

Nagkamali ako sa aking akalang

Ako ay iyong prinsesa

(Real meaning of this poetry is hidden; read from bottom to top.)