Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

ang totoo’y takot ako, takot talaga ako.

takot sa daang natatanaw ko dahil hindi ako sigurado kung tama ba ‘to? kung saan ba ‘to patungo, kung angkop ba ‘to sa mga plano.

o baka,.. natatakot akong tahakin ‘to dahil nais ko palagi ng kasiguraduhang hindi ako babagsak sa daang tatahakin ko.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


takot akong bumagsak dahil ayokong sabihing mahina ako, ayokong kwestyunin ang mga kakayahan ko. dahil bago sa akin ‘to, dahil ito yung unang beses kung susubukin ang pagitan nang “pag-angat at pagbagsak” sapagkat sino ba naman ang gugustuhing bumagsak sa unang pagsubok sa gawaing nangangapa ka pa’t ‘di alam kung malakas o mahina ka ba?

ANG TOTOO’Y AYOKONG BUMAGSAK SA UNANG PAGSUBOK DAHIL TAKOT AKONG BAKA SA UNA PALANG MAHIRAPAN NA AKONG BUMANGON.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required