Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

May mga Bagay na hindi mo maaayos sa ngayon, Hihilumin yan ng Panahon.

Paano ka babangon, kung hindi ka nadarapa

Sumosobra ka na last chance, sige na isa pa

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Tatahimik ang mundo ako lang ang palaging kausapin mo

Send me the best BW Tampal!

* indicates required