Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Dumating na ang araw para sa aking pagbitaw.

Para sa damdaming ako lang ang nakakaalam at wala rin namang patutunguhan.

Ang damdaming lumalim dahil sa ating pinagsamahan ay sya ngayong nagpapahirap sa aking kamalayan.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Upang ang damdamin ay kusang lumisan prisensya mo ay dapat kong makasanayan.

Kaya’t sa unang pagbabadya pinili kong manatili at hindi ka iwasan.

Subalit sa paglipas ng mga araw ang nararamdaman ay nanatiling matatag at ipinagpipilitan.

Ang pagbitaw ko sa’yo ay pagpapalaya sa sarili kong matagal ko ring iginapos sa walang kasiguraduhan.

Ako, na umibig.
Ako, na nasaktan.
Ikaw ang inibig.
Ikaw na hindi nakaramdam.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required