Nagsimulang isulat ang istorya nang mag-isa,
Hindi na umasa na may darating pa.
Hanggang sa kalagitnaan ng kwento, ako’y sinamahan mo.
Nagpatuloy sa pagsulat na ang naging paksa ay ikaw at ako.
Sabay nating binuo ang ilang kabanata na wari’y sa huli ay ikaw na nga.
Ngunit sa paglipat ng pahina, unti-unti nang nawalan ng gana.
Ako na lang pala ang may hawak ng pluma at mag-isa na namang muli na magsusulat nitong istorya.