Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Ngayon, sisikapin kong buohin ang sariling nadurog kahapon. Magtitimpi sa ingay ng nagdadabog na kalangitan—hihinahon pasamantala habang tinatapos ko ang musikang pinapakinggan. Lilisan din ‘tong mga kaluluwang ayaw akong patulogin sa gabi—sa mapaglaro nilang anyo at mga bulong sa bawat sulok ng aking silid.

Batid kong may wakas bawat sakit buhat ng mapag-iwanan.

Magsisimula ako ulit kahit pa sa una’y buhol-buhol ang isip. At sa parang hindi pag-sang-ayon ng lahat, basta’t ayaw ko na maging manhid o ang mabulok sa ‘king silid.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Larawan mula sa Balintataw Photography

Send me the best BW Tampal!

* indicates required