Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Patawad sa mga panahong ako ang kasama imbes na siya,

Sa mga araw na ako ang iyong hinahatid at sinusundo imbes na siya,

Sa mga oras na ako ang iyong kasalong kumain imbes na siya

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Sa pagsikat at paglubog ng araw na ako ang nasa tabi imbes na siya

Patawad sa mga panahon, araw at oras na siya ang gusto mong kapiling pero ako ang kasama.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required