NGAYONG GABI KUKULAYAN KO NG PULA ANG BUWAN…

HANGGANG SA AKO AT ANG BUWAN AY MAGING ISA SA KALAWAKAN..

HULING PAPATAK ANG LUHA.. HULING PAGKAKATAONG MANANATILI SA LUPA..