Maraming bagay ang gustong balikan sa kahapon
Mga pagsisisi sa mga nasayang na panahon
Mga linyang ‘sana maibalik ang kahapon’
Dahil sa mga nasayang na pagkakataon

Ngunit kahit gaano kasakit ang kahapon
Huwag hayaang sarili’y makulong
Makulong sa misirableng Kahon
Kahon ng Kahapon

Iba Ngayon Kaibigan
Ibang Panahon,ibang pagkakataon
Panibagong umpisa
Para sa mga pagkakamali na kailangang maitama

Nasaktan ka man kahapon
Nasugatan ka man ng kahapon
Nawala ka man kahapon
Nawala man ang tamis ng ngiti dahil sa kahapon

Tandaan Muli kang bumangon
Ika’y aahon
Lumabas sa kahon
Ang kahon ng Kahapon

Kahapon ay nakalipas
Panibagong pagkakataon Bukas
Panibagong ikaw na malakas
Dahil sa pinag-daanan sa nakalipas

Salamat sa Kahapon

Dahil ika’y naging  matatag na Bersyon

Dahil sa sakit ng kahapon

At doon ko napapatunayan Di ako pinabayaan ng Panginoon

🙂