Tag: #sana #sarili

Bakit hindi ako?

Di ko pa kayang aminin