Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Anumang pagsubok na dumating
O anumang problemang haharapin
Sa Diyos aasa’t tayo’y sasagipin
Tiyak buhay natin maniningning

Sa buhay na ipinagkaloob
Marapat na tayo’y tapat at buo ang loob
Buhay nga natin ay tunay na masusubok
Kumapit at manalig upang dika lulubog

Sa panahon na ikaw ay nahihirapan
Pakiwari mo’y wala ka ng laban
Isang bagay lang palaging tandaan
Ang Diyos handa kang hagkan kailanma’y di ka iiwan

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Sa buhay na sadyang maralita
Pananalig sa kanya ang tanging kasangga
Kaakibat sa anumang problema
Bagabag na loob ay kakalma

Ang mga pagsubok sa ibabaw ng lupa
Ay tulad ng baha na ito’y huhupa
Tibayan ang loob upang di hihina
Sa Diyos kakapit at magtitiwala

MANALIG, ang sagot sa mga problema
MAGDASAL, ang tanging sandata
TIBAY ng loob ang pupuksa
Basta’t ako,ikaw,tayo’y manalig sa kanya at huwag mawalan ng pag-asa

Send me the best BW Tampal!

* indicates required