Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Sa araw na ito, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko na rin kaya. Balang araw, maiintindihan din ako ng nakararami. Balang araw, maiintindihan na rin nila ang nararamdaman ko. Simula sa araw na ito, sana ako naman ang pakinggan nila.

Alam kong kakaiba pa rin ako sa lahat. Hinding-hindi nila mararamdaman ang nararamdaman ko.

Sa araw na ito, sana madama rin nila ang kalungkutang aking pasan sa mahabang panahon.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Send me the best BW Tampal!

* indicates required