Isa , Dalawa, Tatlo

Isa, isang gabi ikaw ay nakita

Sa palaruan diyan sa may likuran

Dalawa, dalawang linggo nagsubok na lapitan ka

Tatlo, tatlong pasa ang aking napansin.

Isa, dalawa, tatlo, ano ang nangyari?

Isa, isang paglalakas ng loob ang aking ginawa

Dalawa, dalawang beses kang umiyak.

Naalala mo pa ba?

Yun pala ay tatlo, tatlong taon ka nang lumipas

Kaya pala ang sabi mo, “isa, dalawa, tatlo, saan magtatago?”

“Isa, dalawa, tatlo ayoko na dito”

“Isa, dalawa, tatlo, salamat sa’yo

Photo credits: Printerest