Bakit pa susulong kung hindi rin magtatagpo?

Bakit walang katapusan kung wala ring patutunguhan?

Ikaw ato ako. Mga linyang naka guhit.

Magkalapit lang pala tayo ngunit hindi maaaring ipilit.

Hindi ka maaaring lumihis ng landas ng wala ako.

Hindi rin maaaring dumikit saakin at bigla rin iwan ako.

Mahirap na ganito tayo, ngunit dito sigurado.

Dahil kung susugal tayo, malamang ako lang rin naman ang talo.

Ngayon ay pwedeng hindi mag tagpo.

Sa tahanan ni bathala maghihintay ang puso kong bilanggo.

Wawakasan ang mga linyang ayaw tayong ipag tagpo.

Papakalawan ang mga salitang dati pang tinatago.