Hindi isang imbentong salita
hindi rin isang pagpapanggap para makawala sa mundong mapanira,
Maniwala ka,
Hindi ito isang pagtatago, pag sisinungaling o pag iimbento
Dahil ang taong sinasabihan, tinatalikuran at inaayawan nyo ay ang taong
Kailangan ng yakap at pang unawa nyo,
Maniwala ka hindi ito isang biro.

Hindi ito sakit na nakakahawa,
Hindi ito parang lagnat na kapag ininuman mo ng gamot ay kinabukasan ay mawawala.
Maniwala ka, hindi ito biro biro lang o gawa gawa.
Dahil ang taong naghihirap at nagtatago sa sulok ng kanyang kwarto
ay ang taong kailangan ng yakap mo,
Iabot mo ang kamay mo sakanya, alisin mo sya sa takot na kinalalagyan nya
Ilabas mo sya sa kanyang kinalalagyan,
Palayain mo ang puso nyang naghihirap dahil sa depression.

Pakiusap, makinig ka.

Pakinggan mo sya
Punasan mo ang luha sa kanyang mata
Bigyan mo sya ng dahilan para maging masaya.