Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Ang karunungan ng Diyos ay higit sa kaninuman.

Ang kapangyarihan Niya ay higit sa ating nalalaman.

Ang katapatan Niya ay labis pa sa ating inaasahan.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Send me the best BW Tampal!

* indicates required