Muling isasantabi ang sakit na nararamdaman
Makita ka lang na nasisiyahan.
Bawat bigat na pinapasan
Sayong paningi’y di hahayaang makadaan.

Isasantabi ang pighati
Dahil iba, at hindi ako ang iyong pinili.
Ito na ang huli
Hindi na ako aasa pang muli.

Hindi ipapakita ang sakit na nararamdaman
At ngingiti na parang totoong nasisiyahan.

Muling itatago ang luha
Dahil ikaw ay lalapit nang siya ang kasama.
Muling mag papahinga
Mula sa sakit at pagod na nadarama.

Muling lalayo
Ngunit hindi pag sisisihan na ikaw ay nakatagpo.

Hanggang sa muli, mahal ko.