Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Maraming ibig iparating ng salitang nandito ako.
Nandito ako kapag kailangan mo.
Nandito ako kapag ayaw na sa iyo ng mundo
Nandito ako kapag hindi mo na kaya.
Nandito ako kapag nahihirapan ka na.
Nandito ako kapag unti unti mong inaabot ang pangarap mo.
Nandito ako kapag ikaw ay masaya at nakakatawa pa sa kabilang ng lahat.
Nandito ako kapag maraming biyaya ang dumarating sa iyo.
Dalawang aspeto ng mga kadahilanan.
Ngunit hindi ba pwedeng Nandito ako ng walang kapag o karugtong?
Hindi naman kailangan ng maraming dahilan. Sapat ng alam mong Nandiyan sila para sa iyo.
Darating din naman ang pagkakataon na mawawala silang lahat. Pero yung alaala na maiiwan kasama sila ay hindi naman matutumbasan ng kahit ano. Pakitandaan ikaw ay MAHALAGA! Kaya’t tuloy lamang at palaging magpatuloy sa buhay.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required