ganitong oras na naman

muling nararamdaman

ang lungkot at pighati

sa puso’y pumupunit

 

bakit biglang nagugunita

ang mga nilimot ng ala-ala

pilit winawala sa isipan

ngunit puso ang nagwawagi sa laban

 

ganitong sandali ang ayoko

napapangiwi, napapayuko

napapaisip at natutulala

pero walang pumapatak na luha

 

siguro ikaw nga ‘yong sugat

na hindi maaalis ang bakas

kahit naghilom na ito

malabong malimot ng puso.