Pagtingin

159

hindi mo ba napapansin
na ako sayo’y may pagtingin
binubulong itong pag-ibig
na di mo naman naririnig
marahil sa pusong pighati
kaya hindi mo nasusuri
ang sigaw ng damadaming
hindi kayang maiparating
maituturing mang duwag
ngunit hindi mabubuwag
ang kahilingan ko sa’yo
na sana’y magiging tayo
nakaraan ang nagsilbing ugat
kaya di maghilom ang sugat
talikuran ito ay mahirap
makasama ka’y isa nang pangarap
kulang ang tatlong buwang palugit
pag-antay sayo’y magiging mapait
ngunit ako’y hindi malulupig
sa hirap na malaimpyerno ang tinig
ako’y umaasang ito’y iyong mabasa
para sa harap mo’y di maparalisa
at sa muli nating pagkikita
tayo na at wala ng iba pa