Patuloy na maghintay.
Malapit mo na’ng marinig ang sagot sa kanya,
Paparating na kayo sa panibagong istasyon
na simula ng bagong kuwento.

Patuloy ka’ng magdasal
Na sa bawat araw, lumalapit ka na
Sa tagpuang binuklod ng mga linyang nagdurugtong
sa pangarap at katotohanan.

Patuloy ka’ng manalig,
Na siya ri’y naghihintay at sa ‘yo’y nasasabik
na sa pagdating ng araw ng iyong pagbabalik
Ang noo’y tinatanaw, darantay na sa ‘yong bisig.