Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Nasa proseso tayo kung saan muli nating kinikilala ang isa’t isa. Bagamat hindi naman ito ang una nating pagtatangka, subalit sa puntong ito, pinili ko na ang tumaya. Hindi dahil sa wala na akong iba pang pagpipilian pero pinili ko ang piliin ka. Sa unang pagkakataon, gusto kong malaman mo na iniwan ko ang lugar ng kapanatagan ko sa kabila ng napakaraming kaba at pagdududa na nadarama at tumatakbo sa isipan ko. Ikaw ang pinili ko.

May mga araw na alam kong hindi ako sigurado kung tunay ba ang nararamdaman ko o ‘di naman kaya ay ang kabaliktaran ang nasa isip ko, paano kung ang nararamdaman mo pala ang hindi totoo? Walang araw na nagdaan na hindi ko pinagninilayan ang bagay na ito, pero pinipilit kong alisin ang mga pag-aalinlangan at magtiwala sa naging pasya ko. Ang piliin ka, kahit na sa isang banda ay may kalabuan ang istorya nating dalawa.

Marami siguro ang magtataka. Paano nagsimula ang kuwento natin dalawa pero mas gusto kong maniwala na sadyang dinala tayo rito ng tadhana. Marahil ay noon pa man ay naisulat na ang pagtatagpo nating dal’wa kaya kahit minsan na tayong nagmahal sa iba ay pinagtatagpo pa rin ang landas nating dalawa. Nakatutuwang isipin, subalit alam natin na hindi maaaring iasa lang natin ang lahat sa tadhana. Sapagkat alam natin na sa realidad, may mas mapanghamong mga bagay na kailangan nating malampasan nang magkasama. May mga bagay na magiging posible lang kung magtatagpo tayo sa gitna.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Hindi pa tayo sigurado sa mga kakaharapin natin sa mga susunod na umaga, pero hangad ko na hindi maalis sa pagpipilian nating pasya ang patuloy na piliin ang isa’t isa.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required