Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

SALAMAT, AMA KO

Aking ama, ako po‘y nagpapasalamat
Sa palagi mong paggabay sa aming lahat
Ako po’y humihingi ng kapatawaran
Sa aking nagawang kasalanan

Sa araw at gabi’y magpupuri sa iyo
Walang hangganan mo’y dadakilain ko
Sa rebolusyon ng mundo, sa buhay kong ito
Ikaw lamang ama, hindi ang demonyo

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Inyong gabay ang aking kailangan
Gabay  sa aking mga magulang at kaibigan
Pagtibayin ang aking mga kahinaan
Aking Ama, maraming salamat po

Send me the best BW Tampal!

* indicates required