Tag: #commitment

Until God Says “Ye...

Para sa taong sa akin ay...

Dear young man